(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Nederlandse organisaties hebben een tekort aan ervaren ICT'ers

Nederlandse organisaties kennen grote uitdagingen in het vinden van ervaren personeel in ICT en techniek. Al jarenlang is er een tekort aan technisch georiënteerde mensen, maar naar nu blijkt zijn de problemen met werving een stuk groter dan voorzien. Uit jaarlijks onderzoek van ADP, Berenschot en Performa blijkt dat meer dan 30% van de meer dan duizend ondervraagde HR-professionals momenteel problemen ervaart bij het zoeken en vinden van geschikt personeel. 

Vooral sectoren als vervoer en transport en financiële dienstverlening kennen grote wervingsproblemen. ADP noemt het een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de markt voor technische professionals. Over de gehele linie is er veel vraag naar mensen met ervaring, en vrijwel geen vraag naar starters.

(bron: http://www.nu.nl/economie/4284643/werkgevers-ervaren-tekort-ervaren-icters-en-technici.html) 

Kent jouw organisatie ook problemen met het werven van geschikte mensen?

Goede mensen zijn de ruggengraat van de organisatie. Vele organisaties hebben de uitdaging om schaarse expertises goed in te vullen, zeker in de ICT. Wij faciliteren expertises over de volledige breedte van het ICT spectrum.We hebben een groot netwerk van experts uit verschillende vakgebieden en zorgen voor de juiste match tussen vraag en aanbod.

Benieuwd welke expertises we kunnen leveren om jouw organisatie te versterken? Download nu vrijblijvend de flyer!

New Call-to-action